VWF Advocaten

Kosten

Gefinancierde rechtsbijstand
In strafzaken waarin u in voorlopige hechtenis bent gesteld en in jeugdstrafzaken is de rechtsbijstand gratis. De advocaat die u bijstaat wordt automatisch aan u toegevoegd.

In alle andere zaken, en indien u op grond van uw (gezins)inkomen of vermogen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, bent u altijd een eigen bijdrage verschuldigd van minimaal €165,- en maximaal €952,- (per 1-1-2024).

Indien u wordt doorverwezen door het Juridisch Loket, komt u in aanmerking voor een korting op de eigen bijdrage van €61,- (per 1-1-2024). Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0800-8020 en is gevestigd aan de Oranjebuitensingel 6.
Voor de inkomensgrenzen en de hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage verwijzen wij u naar www.rechtsbijstand.nl.


Uurtarief
Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, brengen wij u een op de zaak afgestemd uurtarief in rekening.
De hoogte van het tarief wordt in het eerste gesprek met u afgesproken, en is afhankelijk van het belang van de zaak, uw financiële situatie, de spoedeisendheid en de ervaring en deskundigheid van de advocaat.

U dient in elk geval rekening te houden met een uurtarief tussen €195,- en €295,- exclusief 21% BTW.

In alle zaken geldt dat bijkomende kosten (deurwaarderskosten, legeskosten, griffierechten e.d.) worden doorberekend.Tel: 070 36 30 996


VWF Advocaten
Toussaintkade 53
2513 CL ‘s-Gravenhage