VWF Advocaten

Strafrecht


Voor problemen die ontstaan tussen het Openbaar Ministerie en u als verdachte kunt u terecht bij ons op dit gebied gespecialiseerd kantoor.

Het kan om allerlei soort zaken gaan, zoals rijden onder invloed,valsheid in geschrift en fraude, diefstal, openlijk geweld en (zware) mishandeling, maar ook moord en doodslag.

Concreet kunt u denken aan de volgende procedures:

  • u heeft een dagvaarding gekregen om te verschijnen bij de Rechtbank
We onderscheiden hierbij zaken bij de Politierechter (eis tot 12 maanden mogelijk) en de Meervoudige Kamer (waarbij meer dan 12 maanden geist kan worden);

  • u heeft een dagvaarding gekregen voor hoger beroep bij het Gerechthof

Ook daar kunnen we u bij helpen;

  • u heeft een aanzegging gekregen voor een Cassatieprocedure bij de Hoge Raad

We kunnen u helpen bij het opstellen van een schriftuur bij deze zeer bijzondere en verder uitsluitend schriftelijke procedure;

  • u wilt het rijbewijs terug dat in beslag genomen is

Wij kunnen een bezwaarschrift voor u opstellen;

  • u heeft een uitnodiging gekregen van de Officier van Justitie voor een gesprek waarbij u een werkstraf wordt aangeboden

Het betreft hier een zogenaamde TOM zitting (Transactie Openbaar Ministerie). De Officier gaat er dan van uit dat het feit bewezen kan worden verklaard. Dit hoeft niet altijd zo te zijn en bijstand is daarom vaak gewenst;

  • een minderjarige heeft een uitnodiging gekregen van de Officier van Justitie of een Parketsecretaris voor een TRIP gesprek (Transactie In Persoon) waarbij een minderjarige een werkstraf of een leerstraf wordt aangeboden

De Officier gaat er dan van uit dat het feit bewezen kan worden verklaard. Dit hoeft niet altijd zo te zijn en bijstand is daarom vaak gewenst. Boven 20 uur krijgt de minderjarige automatisch een advocaat toegevoegd. U bent niet verplicht daar genoegen mee te nemen en kunt desgewenst van onze rechtsbijstand gebruik maken;

  • wij nemen ook zaken over indien u al een advocaat heeft

Soms klikt het niet of vindt u uw advocaat niet passen in het idee dat u heeft omtrent de rechtsbijstand;

  • voor veel zaken die bij de Kantonrechter aanhangig worden gemaakt (zwartrijden, in portieken hangen e.d.) geldt in het algemeen dat u daarvoor geen toevoeging krijgt omdat het belang niet opweegt tegen de advocaatkosten

Wij zijn van mening dat dit ook geldt indien u de kosten rechtsbijstand zelf moet voldoen. U kunt altijd informeren of rechtsbijstand zinvol is;

  • u dient er op bedacht te zijn dat indien u wordt vrijgesproken binnen 3 maanden de mogelijkheid bestaat schadevergoeding te claimen

Dit geldt voor de tijd dat u na inverzekeringstelling in detentie (in inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis) heeft doorgebracht. Ook kunt u dan eventuele advocaatkosten claimen en gederfde inkomsten of schade die in directe relatie staan tot uw onrechtmatige detentie.

Uiteraard is dit geen volledige opsomming van alle problemen die met strafrecht te maken hebben. Wel kunnen ze voor u persoonlijk zeer ingrijpend zijn. Daarom kunt u in een voorkomend geval voor een gedegen advies het beste contact opnemen met een advocaat die hierin thuis is.

Indien u onverhoopt met een procedure wordt geconfronteerd - u wordt gedagvaard - en u heeft nog geen advocaat, dan is het van belang dat u zo snel mogelijk in elk geval vr de datum waarop u voor de rechter moet verschijnen - een afspraak maakt, zodat het dossier kan worden opgevraagd en met u de verdediging kan worden voorbereid, waaronder eventueel het tijdig oproepen van getuigen.Tel: 070 36 30 996


VWF Advocaten
Toussaintkade 53
2513 CL s-Gravenhage