VWF Advocaten

Personen en familierecht


Er kunnen zich persoonlijke en/of familiaire situaties voordoen waarbij de hulp van een advocaat wenselijk en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk is. Het gaat hierbij om gebeurtenissen die diep kunnen ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Het is juist in deze tijd van groot belang dat uw belangen op een bevredigende wijze worden behartigd. Hiervoor kunt u bij ons kantoor terecht. Een persoonlijke benadering en maatwerk zijn de uitgangspunten.

De advocaten bieden kwalitatief hoogstaande en gespecialiseerde juridische bijstand en advies in geval van:

  • echtscheiding
  • beŽindiging van een geregistreerd partnerschap,
    of opzegging van een samenlevingscontract
  • vaststellen of wijzigen van partner- en/of kinderalimentatie
  • regeling ten aanzien van gezag en omgang met kinderen
  • adoptie en erkenning of ontkenning vaderschap
  • wijziging van voor- en/of achternaam
  • curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap


Tel: 070 36 30 996


VWF Advocaten
Toussaintkade 53
2513 CL 's-Gravenhage