Visser Walkate Advocaten

Huur en woonrecht


Problemen die ontstaan tussen huurder en verhuurder, bemoeienissen van de gemeente met uw woning - of u nu huurder of verhuurder/eigenaar bent - ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Concreet kunt u denken aan de volgende situaties:

  • uw verhuurder wil de huurovereenkomst beŽindigen, is dat mogelijk?
  • uw huurder gedraagt zich niet als goed huurder, wat kan hieraan worden gedaan?
  • kan de huur worden opgezegd en om welke redenen?
  • u bent het niet eens met het voorstel betreffende een nieuwe huurprijs;
  • u wilt veranderingen aanbrengen in de woning, kan dat zomaar en wie moet dat betalen?
  • de woning heeft te kampen met achterstallig onderhoud, welke weg kan het beste worden bewandeld?
  • de gemeente heeft een aanschrijving gestuurd of een dwangsombesluit wegens de wijze van bewoning, wat kan de huurder of eigenaar hiermee doen?

Uiteraard is dit geen volledige opsomming van alle problemen die met huren en wonen te maken hebben. Wel kunnen ze voor u persoonlijk zeer ingrijpend zijn. Daarom kunt u in een voorkomend geval voor een gedegen advies het beste contact opnemen met een advocaat die hierin thuis is.

Indien u onverhoopt met een procedure wordt geconfronteerd - u wordt gedagvaard - en u heeft nog geen advocaat, dan is het van belang dat u zo snel mogelijk in elk geval vůůr de datum waarop u voor de rechter moet verschijnen - een afspraak maakt.Tel: 070 36 30 996


VWF Advocaten
Toussaintkade 53
2513 CL 's-Gravenhage