VWF Advocaten

Arbeidsrecht


Conflicten tussen werknemers en werkgevers zijn vaak zeer ingrijpend.

Niet alleen kunnen de consequenties soms groot zijn, maar vaak vormt een werkomgeving een belangrijk aspect in het leven van werknemers en uiteraard voor het inkomen, voor werkgevers is continuÔteit in bedrijfsvoering zeer een belangrijke factor,

Adequate advisering en bijstand in procedures door een advocaat is dan van groot belang


De volgende situaties komen regelmatig voor:

  • ontslag op staande voet vanwege een vermeende dringende reden,

  • niet verlenging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever nadat eerst een of meerdere contracten voor bepaalde tijd zijn afgesloten,

  • geschillen tussen werkgever en werknemer over de vraag of een werknemer nog ziek is, of nakoming van de re-integratieverplichtingen door werkgever en werknemer,

  • gegrondheid van opschorting van de loonbetalingen, vanwege diverse redenen ( in het afgelopen jaar ook vanwege Covid),

  • welke opdrachten van een werkgever zijn redelijk te noemen, wat mag de werkgever van de werknemer verlangen?

  • conflicten over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en de vraag of een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is,

  • kan een werkgever een werknemer houden aan een concurrentie- relatie- of geheimhoudingsbeding?

  • vragen naar de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst met "wederzijds goedvinden " te beŽindigen of en zoja onder welke voorwaarden een werknemer akkoord moet gaan en wat allemaal geregeld moet worden in een beŽindigingsovereenkomst.

Indien u te maken krijgt met ťťn van deze situaties of een andere vraag over arbeidsrecht dan doet u er goed aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Vaak is het van belang dat in een vroegtijdig stadium gesprekken op gang komen met als doel tot een vergelijk te komen of dat wordt besloten een procedure op te starten. Zeker in ontslagsituaties of in gevallen waarin anderszins de beŽindiging van de arbeidsovereenkomst aan de orde is, of het recht op loondoorbetalingen en / of vergoedingen die verband daarmee houden, is het belang voor ogen te houden dat er sinds een aantal jaren korte termijnen voor het opstarten van een procedure bij de rechter van toepassing zijn.Tel: 070 36 30 996


VWF Advocaten
Toussaintkade 53
2513 CL Ďs-Gravenhage